Navigácia

Navigácia

Sobota 16. 12. 2017

Vitajte na stánkach našej školy

 

 

Novinky

 • K našej škộlke letia sane a sú pekné maľované....

  Aj takto zazneli verše básničiek o Mikulášovi, pre ktorého

  si deti pripravili krátky program s veselými pesničkami.

  No a dobrý Mikuláš ich odmenil balíkom sladkých dobrột

  a pozval ich povoziť sa na jeho koči.

  Ďakujeme za pekné chvíle s Mikulášom a jeho prekvapením.

 • Deň úcty k starším sa koždoročne koná v priestoroch základnej školy. Tento rok sa akcie zúčastnilo viac ako 120 občanov obce. Po hrejivých slovách pána starostu a miestnych farárov prispeli k slávnostnej atmosfére svojim vystúpením  deti a žiaci Základnej školy s materskou školou v Trhovišti. To, že zábava gradovala svedčia tanečné kreácie detí spolu so starými rodičmi.

 •  Súťaž vo varení gulášu so konala 18. júna 2017. Bol to vydarený deň a ešte vydarenejšia akcia obce. O najchutnejší guláš sa snažili tímy: učiteľov, policajtov, dôchodcov, katolíkov, grekokatolíkov, kalvínov, zamestnancov obce a hasičov. Prísna porota vybrala ako najchutnejší guláš, guláš, ktorý navarili zamestnanci základnej školy.

 • Šarkaniáda v ŠKD sa už niekoľko rokov teší veľkej popularite. Žiaci spolu s vychovávateľkami zažijú krásne popoludnie, plné radosti a výskotu. 5.október 2017 bol takým príjemným dňom a k dobrej nálade prispel aj svieži vietor, ktorý neľútostne preháňal šarkanov jesennou oblohou.

 •  Získavanie praktických zručností na Dopravnom ihrisku v Sobranciach sa stalo neodmysliteľnou súčasťou prierezovej témy Dopravná výchova. Každoročne sa zúčastňujeme tejto akcie pre veľký záujem žiakov a podpore rodičov. Na dopravnom ihrisku pod vedením pána Martina Onderu v Sobranciach, žiaci získavajú praktické skúseností v rámci dopravnej a zdravotnej výchovy.

 • Šarkaniáda na lúke pod lesom ... patrí k najvydarenejším podujatiam, ktoré organizuje Základná škola s materskou školou v Trhovišti  v spolupráci s Obecným úradom v Trhovišti. Šarkaniády sa zúčastnilo 35 detí s rodičmi. Po radostnom naháňaní šarkana dobre padlo chutné občerstvenie, ktoré pripravili zamestnankyne Obecného úradu. Deti dostali z rúk starostu obce diplomy a sladkú odmenu.

 • Jesenný kurz Ochrana života a zdravia 2017/2018 sme realizovali na II. stupni v dňoch 7.-8. septembra 2017. Kurz pozostával z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť prebiehala v priestoroch školy a praktická časť v lese pri obci. Vytýčené výchovno vzdelávacie ciele boli splnené.

 •  Exkurzia na Dukle bola ďalšou vydarenou akciou so žiakmi našej školy. Dňa 2. júna 2017 sa žiaci našej školy z 2. stupňa spolu s členmi Zväzu protifašistických bojovníkov v Trhovišti zúčastnili podnetnej exkurzie na Dukle a v múzeu vo Svidníku. Na vlastné oči videli hrôzy vojny a jej následky. Vlastným zážitkom si takto vytvorili objektívny názor.

 • Deň detí bol v našej materskej škole plný hier a zábavy. Deti si zasúťažili na školskom dvore. Pri zdolávaní rôznych prekážok im nechýbala odvaha a šikovnosť. Spoločne si zatancovali a po chutnom obede si mohli zaspievať pri pesničkách pána Viktora v zábavnom programe ,,Pesnička je liek.“

  Nechýbal ani darček a sladká odmena. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali, abyna detských tváričkách žiaril úsmev.

   

 • Ďakujem Ti moja mama,

  že na svete nie som sama.

     Aj takýmito slovami sa deti poďakovali svojim  mamičkám  za obetavú  lásku a trpezlivosť.

  Potešili svojich blízkych  pesničkami, scénkou , tančekmi. Mamičky obdarili malým darčekom a sladkým božtekom.

   

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Trhovište
  072 04 Trhovište
 • 056/6495203 hospodárka - pani Marta Paková
  0911 308 101 vedúca ŠJ - pani Mária Balážová

Fotogaléria