Navigácia

Navigácia

Streda 25. 4. 2018

Vitajte na stánkach našej školy

 

 

Novinky

 • Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 bude prebiehať od 4.4.2018 do 30.4.2018. K zápisu je nutné priniesť rodný list dieťaťa.

 • Základná škola s materskou školou Trhovište

  Prijímanie detí do materskej školy

  OZNAM

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trhovište oznamuje rodičom, že v súlade s § 3ods. 2 vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole prijíma

  od 2. 05.2018 do 25.05.2018

  žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do tunajšej materskej školy. Prijímame deti od dvoch do šiestich rokov. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 • ,, Chystáme sa na karneval bude zábava,

  do tanca už veselá nám hudba vyhráva.“

  Aj v našej materskej škole do tanca vyhrávala veselá hudba pre všetky detičky, ktoré sa zmenili na rozprávkové bytosti. Vodník tancoval s princeznou, Zúbková víla rozdávala dukátiky, nechýbali malí policajti, hasiči či indián. Deti si zasúťažili a pochutnali na dobrom koláčiku. Každý si odnášal domov sladkosti a diplom za krásnu masku na karnevale.

  Ďakujeme aj rodičom za spoluprácu na príprave fašiangového karnevalu.

 • Valentínsky ples má v našej škole už tradíciu. Žiaci sa naň veľmi tešia a všetko si pripravujú sami pod vedením ôsmakov. Bohatá tombola, chutné občerstvenie a výborná zábava sú lákavé atribúty žiackého Valentínskeho plesu.

 • Fašiangy by neboli fašiangami, keby sme sa nezabávali. Žiaci ročníkov 1.-4. sa výborne zabávali na karnevale. Všetky masky boli sladko - čokoládovo odmenené. Pozrite si spolu s nami ako sa žiaci zabávali.

 • Muzikálové predstavenie v MŠ

  Po vianočných prázdninách sme sa opäť stretli s deťmi v materskej škole. Hneď vo štvrtok nás potešili herci svojim divadelným predstavením ,,Šašo Félix a princ Orion“. Muzikálové predstavenie, v ktorom deti pomáhali Félixovi naučiť princa čarovné slovíčka sa deťom páčilo a odnášali si z neho príjemný zážitok.

 • Vianočná besiedka v MŠ

  S vianočnými sviatkami prichádza do rodín pokoj, radosť, láska. V tomto duchu sa niesla aj naša vianočná besiedka. Spolu s deťmi sme pozvali rodičov a hostí, aby si vypočuli Betlehemský príbeh, ktorý ľudí navzájomspája. Nechýbali koledy, vinšovačky ani darčeky, ktorými boli deti odmenené. Zároveň sa deti tešili aj novým hračkám, ktoré dostali do materskej školy. Spomienkou na túto besiedku bola aj vianočná ozdoba do každej rodiny.

 • Jesenná tvorivá dielňa v MŠ.

  Príroda nás v jesennom období očarí svojou krásou, farebnosťou a rozmanitými plodmi.

  Pri zberaní a pozorovaní jesennej krásy sme sa rozhodli pozvať do tvorivej dielne aj rodičov.

  Kreatívnosť a fantázia rodičov a detí sa prejavila vo veľmi pekne zhotovených predmetoch z prírodného materiálu.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto tvorivej dielne zúčastnili.

 • " Kto nepozná svoje korene, nemôže rásť." To bol citát, ktorý charakterizoval celé vianočné vystúpenie žiakov Základnej školy v Trhovišti, ktoré sa nieslo v ľudovom duchu. Zaspomínali sme si na staré dobré zvyky a tradície, ktoré sme si priblížili aj v rámci prierezovej témy Regionálna výchova.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Trhovište
  072 04 Trhovište
 • 056/6495203 hospodárka - pani Marta Paková
  0911 308 101 vedúca ŠJ - pani Mária Balážová

Fotogaléria